Ogólne warunki

Poniższe warunki ("Warunki") regulują sprzedaż wszelkich chwytów wspinaczkowych oraz innych produktów ("Produkty") oferowanych przez TriPoint Holds ("Sprzedawca"), klientowi ("Kupujący"), z wyłączeniem wszelkich innych warunków, które Kupujący może próbować nałożyć na Sprzedawcę na podstawie dowolnego zamówienia lub w inny sposób, chyba że zostały ustalone odrębne warunki. Kupujący jest świadomy, że kupując produkty oferowane przez Sprzedawcę, nie ma prawa do używania znaków i nazw handlowych, logotypów firmowych lub patentów Sprzedawcy, o ile nie uzgodniono inaczej w specjalnej umowie.

 

Poufność i ochrona informacji
 
Sprzedawca oświadcza, że ​​wszystkie dane osobowe są poufne i zostaną użyte wyłącznie w celu realizacji umowy z Kupującym, a dane te nie zostaną upublicznione lub dostarczone osobom trzecim itp., Z wyjątkiem danych potrzebnych do transportu towarów lub sposób zapłaty za zamówiony towar (użycie nazwy i adresu wysyłki).

 Przetwarzanie zamówienia
 
- Wszystkie zamówienia są traktowane jako wiążące.
- Jeżeli ceny towarów ulegną zmianie podczas przetwarzania i wysyłania, Kupujący dostanie towary za cenę ważną w złożonym zamówieniu.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Kupującym telefonicznie lub mailowo w celu weryfikacji lub wyjaśnienia niejasności dotyczących zamówienia, np. brakujących lub niedokładnych danych itp.

 

 

Zasady płatności

 

Kupujący może dokonać płatności w następujący sposób:

 

a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym
b) płatność przelewem bankowym
c) płatność poprzez Paypal

Dane oraz kwotę do zapłaty Kupujący otrzyma w potwierdzeniu zamówienia oraz pocztą elektroniczną wraz z ceną przesyłki i opakowania zgodnie z obowiązującymi usługami.
Zamówione towary zostaną przygotowane i wysłane zgodnie z terminem realizacji po otrzymaniu płatności.
 
Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty.  Własność Produktów przechodzi na Kupującego w momencie otrzymania prze Sprzedawcę pełnej płatności wszystkich kwot należnych z tytułu Produktów, w tym podatków i kosztów dostawy. Ryzyko przechodzi na Klienta w momencie gdy towar opuści magazyn sprzedawcy.

 

Odstąpienie od umowy
 
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy pod warunkiem, że nie zamówił towaru osobiście i został dostarczony za pośrednictwem spedytora. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy w tym terminie, musi spełnić poniższe warunki:
Towar wysłany i dostarczony na adres Sprzedawcy musi być w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony, nieużywany i kompletny (w tym akcesoria, instrukcja obsługi itp.) Wraz z kopią dowodu zakupu. Zalecamy ubezpieczenie towaru. Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie dotrzymany, Sprzedawca ma prawo do odrzucenia zwróconych towarów lub zmniejszenia wartości, za którą towar zostanie przyjęty z powrotem. Jeśli wszystkie powyższe warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, pieniądze za towar zostaną przesłane za pomocą przelewu bankowego na konto w ciągu 30 dni od otrzymania towarów przez Sprzedawcę.

Obowiązki podatkowo-celne

Ceny na stronie Sprzedawcy zawierają należny podatek VAT.
Jeżeli kupujący jest z kraju niebędącego członkiem UE, może zostać obciążony cłami i podatkami za zakupy dokonane online.

Montaż

Jeśli nie ustalono inaczej na piśmie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za instalację sprzedanych Produktów.

Gwarancja

Warunki gwarancji na towary są regulowane przez przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne jakiegokolwiek rodzaju.

Przepisy końcowe
 
Niniejsze Ogólne Warunki są skuteczne i zastępują wszystkie poprzednie postanowienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków bez uprzedzenia.